pátek 6. ledna 2006Vážení čtenáři Welenovin,

vzhledem k organizačním a personálním změnám v občanském sdružení WEndryňská Literárně-Estetická Společnost, nejsou Welenoviny od září 2005 aktualizovány (až na jedinou výjimku - upoutávku na sborník Výhoda bezčasí).
Redakce Welesu připravuje zcela novou formu domovské stránky www.welesrevue.cz (obsahově i graficky), kde by měly být průběžně k dispozici všechny aktuality, týkající se činnosti sdružení. Případné dotazy je možno směřovat na e-mailovou adresu redakce...
Děkuji za pochopení.

Vojtěch Kučera
[ex]editor