čtvrtek 5. června 2003- - - - - > U D Á L O S T

Jak jsme na těchto stránkách již několikrát naznačili, včera se něco událo... Oním něčím bylo předávání Výročních cen Nadace Český Literární fond za rok 2002, které se uskutečnilo v reprezentativních prostorách Míčovny Pražského hradu. Ocenění bylo již tradičně rozděleno do čtyř oborů umělecké a vědecké činnosti:

Výroční cena v oboru původní české literatury

Laureátem se stal VÍT SLÍVA
- za básnickou sbírku Bubnování na sudy

Laudatio Miroslava Balaštíka

Mluví se o nich jako o “generaci osamělých běžců”, autorech, které nespojovaly manifesty, básnické vzory ani podobné vidění světa a kteří se v literatuře objevili jakoby mimochodem během 80. let. Nezažili dozvuky války, opojné budování komunismu ani kocovinu a posléze vzmach 60. let. Nestali se součástí normalizačního establishmentu ani disentu, a snad i to byl důvod, proč po listopadu 1989 na tuto “generaci” jako by nikdo nečekal. Podobný byl i osud básníka Víta Slívy (nar. 1951). Svou první knihu Nepokoj hodin (1984) vydal až dávno poté, co překročil věk debutantů, a další dvě sbírky Černé písmo (1990) a Volské oko (1997) vyšly s odstupem sedmi let. Ale snad právě proto, že se Slíva takto míjel s velkými dějinami stejně jako literárními proudy či očekáváním kritiků, naučil se dříve slyšet než mluvit. Nesnažil se vyzývavými gesty přehlušit ozvěnu předchozích básnických generací, ale naučil se ji vnímat a dorozumět se s ní. O jeho poezii se říká, že je holanovská, halasovská nebo bezručovská. To vše platí. Ale platí to pouze potud, že Slíva cítí rytmus této básnické tradice a může ji proto posunovat dál básnickým gestem veskrze slívovským. Právě dnes oceněná sbírka je toho nepochybným svědectvím. Jako první si to však uvědomili básníci o dvacet a více let mladší — Bogdan Trojak, Robert Fajkus, Vojtěch Kučera, Věra Rosí, ale také Petr Maděra či Milan Děžinský a další. Tato nejmladší básnická generace objevila právě ve verších Víta Slívy výraz kontinuity a tradice české poezie a v autorově osobnosti pak nejen skutečného tvůrce, ale též mimořádně inspirativního učitele.
Byla řeč o rytmu tradice, o tom, že Slíva umí naslouchat a souznívat s ním a že tento rytmus svými básnickými šlépějemi nezaměnitelně naplňuje. Sám název jeho sbírky Bubnování na sudy je toho dokonalou metaforou.
Už na první pohled je to poezie plná zvuků: jablka bijí o zem, noc duní a brumlá, zvon překovává hodiny a ozývá se děrné “dn-dn” kaplanovy motorky. Toto Slívovo bubnování vyvolává vzpomínky na dětství, rodiče, lásky, přátele či básnické blížence. Vše podstatné z jeho života jako by se zde lisovalo, nechávalo kvasit a scelovalo obručemi veršů v okrouhlou plnost. Ale Slívovy sudy tu znějí i jinými a možná osudovějšími tóny, které jako by dávaly tušit, že to vše může být jen “sluchový klam klam klam”. Takto zde “soumrak krákorá z havranů jak z not”, orel vyklová leb či Bůh klepe na rakev. Z plného sudu zůstává jen jeho tvar, jako “O” ve slově obavy, osamocení či okorávání. Ozývá se tu nejistota tváří v tvář budoucnosti a dutě vybubnovává své memento mori. Kritik Jiří Trávníček mluví v této souvislosti o vzpomínce, která se stává modlitbou. Ale ať už jsou sudy plné vzpomínek nebo se zachvívají nejistotou z prázdna, rytmus bubnování zůstává týž. Musí být stejný, neboť jedno je vždy už obsaženo ve druhém. Není vzpomínky bez strachu z budoucnosti a není modlitby, která by nevyvolávala minulé. Stejný rytmus odbíjí čas našeho života a současně naplňuje život účastí na věčnosti. A je to právě poezie Víta Slívy, v níž lze tento rytmus zaslechnout a procítit.


---

Výroční cena v oboru divadelní a rozhlasové tvorby

Laureátem se stal MARTIN HILSKÝ
- za utorství cyklu rozhlasových pásem, v nichž doprovodil vlastní překlady Shakespearových Sonetů odbornými komentáři

---

Výroční cena v oboru filmové a televizní tvorby

Laureátkou se stala PETRA ŠPALKOVÁ
- za roli maminky ve filmu režiséra Zdeňka Tyce Smradi

---

Výroční cena v oboru vědecké a odborné literatury

Laureátem se stal doc. RNDr. ZBYNĚK ROČEK, Drsc.
- za knižní práci Historie obratlovců (Evoluce, fylogeneze, systém), vydalo nakl. Academia

--------------------

Zprávy z tisku:
Lidové noviny
Mf Dnes
Právo


< - - - - - U D Á L O S T-aav- 6/05/2003

1 komentář: