středa 18. srpna 2004V těchto dnech se v tisku objevily hned dvě recenze na Básnický almanach Cestou...

První, z pera Jiřího Poláčka, vyšla pod názvem Almanach Cestou mapuje stav současné poezie ve čtvrtek 12. 8. 2004 v brněnské Rovnosti, druhou, kterou v plném znění přepisujeme níže, přineslo nejčerstvější vydání Týdeníku Rozhlas.

Pavel Kotrla: Cestami současné poezie
(Týdeník Rozhlas, č. 35/2004, 16. 8. 2004, str. 4)

Ohlédneme-li se za dějinami české moderní poezie, nemůžeme si nevšimnout, že jsou lemovány básnickými almanachy. Ani poslední léta v tomto nebyla výjimkou. Snad nejvýrazněji, nejenom v kladném slova smyslu, do povědomí vstoupily almanachy a antologie nakladatelství Petrov. Byť je produkce tohoto nakladatelství velmi rozsáhlá a cele věnována současné české literatuře, je spektrum současných tvůrců mnohem rozsáhlejší. Odlišnější, ale v mnohém osobitější přístup nabízí Básnický almanach Welesu 2003 Cestou, který uspořádala trojice editorů ve složení Miroslav Chocholatý, Vojtěch Kučera a Pavel Sobek. Na necelých dvou stovkách stran se v něm představuje čtyřicet jedna autorek a autorů narozených v letech 1958 až 1980.
Není to první nakladatelský pokus autorů spjatých s časopisem Weles. Již v minulosti vydali několik almanachů a sborníků, nyní se však jedná o počin nejrozsáhlejší a nejodvážnější. Kladem almanachu je skutečnost, že se v něm setkává široké spektrum autorů zavedených i nezavedených, přičemž nezavedenými mám na mysli ty, kteří doposud oficiálně nevydali knihu poezie. Přesto se nejedná o jména, která by byla neznámá, přinejmenším ne čtenářům literárních časopisů. Zde jenom malá připomínka: uvítal bych u almanachu nejenom výběrovou bibliografii autorů, ale i jejich krátké medailonky, protože v mnoha případech nejsou široké veřejnosti příliš známi. Jinak se však jedná o velmi pečlivě připravenou knihu, které nechybí ani jmenný rejstřík, ani doprovodný text z pera Miroslava Chocholatého.
Za zmínku stojí samotné uspořádání almanachu, který je rozdělen do čtyř tematických oddílů. Básně jednotlivých autorů nejsou řazeny v jednom bloku, ale jsou rozprostřeny po celé knize. Ocitají se tak v souvislostech s texty autorů ostatních, se kterými tak vytvářejí komunikující pavučinu. Její jednotlivá vlákna sice vydávají rozdílné tóny, ale my nakonec slyšíme sled harmonických akordů. Úvodním textem almanachu se stala báseň Petra Špangera, který byl za knihu vydanou nakladatelstvím Weles nominován na cenu Magnesia Litera v kategorii objev roku.
Almanach Cestou představuje jeden z možných pohledů na současnou poetickou scénu. Nabízí pohled vyvážený a otevřený novému, jak je ostatně již tradicí časopisu Weles, nezavírající se ve skupinovosti ať nakladatelské, kamarádské či dané jinou příslušností. Zkrátka a dobře, jedná se o reprezentativní publikaci, která by neměla být přehlédnuta a opomenuta. Zaujmout může také grafickou podobou a ilustracemi Františka Hubatky.


Žádné komentáře:

Okomentovat