středa 17. června 2009Obsah Welesu [6] 2/97

DE NOMINE VILLAE NOSTRAE

Poezie
Ivan Motýl – Flétna Händlovy haldy: Kámen; Lákavice; Snídaně v Pisárkách; Za posledními domy Fifejd; Pěšky ze spolku; Výletní odpoledne na Slezské; Žlutá zahrádka; Zámek v Odrách; Krabička z Bukoviny; Marné polibky mezi skalami; Manželství o kterém Karin neví
Pert Čermáček – Jób v železech slunovratu: Na břehu; Křižanovice; Tření; Psí víno; Dušiček; Hvězdy na sněhu; Práší se z tramvají…; Havrani…; Všech svatých; Holomrazy; Adventní; Dopis Jakubu Demlovi; Dým; Svatá Kateřina
Ladislav Krajča – Dnes opět neuvidím smutnookou: Dnes opět neuvidím smutnookou; Do včerejších šlápot…; Pasti; Stýskání; Pro tebe
Slavomír kudláček – Balada o Lovětínské rokli
Henryk Jasiczek – Zamyślenie: Zamyślenie; Krajobraz z jemiołą; Gorzki posmak; Przeczicie

Welesův debut
Věra Vávrová – Jiskry odlétající od strun: V tobě; Citlivou vzducholodí jsi přiletěl…; Tvé splašky na mou hlavu

Próza
Petr Odillo Stradický Stanczyk ze Strdic – Vzestup a pád kutrolfu (Kunshistorická groteska)

Překladatelská huť
Simon Armitage v překladech Milana Děžinského: D-notice / Tajná zpráva; Dream Holiday / Dovolená snů

Z mladé slovinské poezie
Připravil a přeložil František Benhart
Jure Potokar: pro tebe je jistota jenom trýzeň…; zavázán jsi této krajině…
Uroš Zupan: Květen
Tatjana Soldová: Posvěcení; Faustovi
Fabjan Hafner: Smyslné napětí v upřeném pohledu…; Oslepen cizím umíráním vcházíš…

Tavírna prvního kamene (Pohled do dílny mladých finských básníků)
Připravila a přeložila Viola Parente – Čapková
Juhani Ahvenjärvi: Co jiného o slovech, než…; Spojení s vrahem je přerušeno…; Hodiny už nemohou…; Ohnivý kartáč koně a koštěte…; Slunce je vysoko…; Projížďka po venkově budí bolestné vzpomínky…
Riina Katajavuori: Rytířův odchod; Neděle; Dobré skutky
Merja Virolainen: V noci, v době, kdy je nejjasněji…; Stydlivě kolem sebe ovine

Krajinomalby a potrtréty
Petr Maděra – Krajina rozplynulá na jazyku předků aneb O ovocných slovech a kráse našpicovaných uštů

Completorium čili Studie pro večerní hodinku na téma poutnictví
Jolanta Trojaková – Peregrinationes minorez čili Aby tvá pouť užitečná a Pánu Bohu milá byla
Petr Payne – Když poutník, tak kulhavý
Ludvík Kundera – Poutníček
Roman Szpuk – Utéci nahý
Jiří Veselský – Stato, viator!
Peter von Schlackenwert – Kolotoč světa a pouťové srdce
Ivan Motýl – Putování k Frýdecké Panně
Vít Slíva – Okolo Frýdku

Přípisy, litery, iniciály
Georg Heym: Zasténání (Přeložil Ivan Slavík) / Povzdech (Přeložil Ludvík Kundera); Carmina na těžký převod / Tomáš Vítek: Carmina (M. Děžinský); Básně Petra Bubeníčka / Pert Bubeníček: Básně (P. Maděra); Ještě jednou k Obci / Miloš Doležal: Obec (I. Harák); Vlastimil Milota – Vytloukání klínů (V. Kučera); Zpráva pro čtenáře

Dopravní rubrika
Gaubr k aparátu kráčí

Patron tohoto čísla
Imra al-Kajs: Nehybný mrak…; V poledním žáru…; Doma je těžko, přátelé…; Jak dobrý pastýř koní…

Výtvarný doprovod
Jolanta Trojaková


Žádné komentáře:

Okomentovat